prevention

 • 21prevention — prevent ► VERB 1) keep from happening or arising. 2) stop (someone) from doing something. ● prevention is better than cure Cf. ↑prevention is better than cure DERIVATIVES preventable adjective prevention …

  English terms dictionary

 • 22prevention — [prɪˈvenʃ(ə)n] noun [U] the act of preventing something, or things that people do in order to prevent something the prevention of cancer[/ex] crime prevention[/ex] …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 23prevention — profilaktika statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Priemonių, padedančių saugoti, stiprinti ir atkurti sveikatą bei išvengti ligų, visuma. Profilaktika skirstoma į pirminę (primary), antrinę (secondary) ir tretinę (tertiary). Pirminė… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 24prevention — /pri ven sheuhn/, n. 1. the act of preventing; effectual hindrance. 2. a preventive: This serum is a prevention against disease. [1520 30; < LL praevention (s. of praeventio) a forestalling. See PREVENT, ION] * * * …

  Universalium

 • 25prevention — noun /pɹɪˈvɛnʃən/ The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. South. The greater the distance, the greater the prevention …

  Wiktionary

 • 26prevention — atliekų prevencija statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Priemonės, kurių imamasi prieš produktui ar medžiagai tampant atliekomis ir kurios sumažina: 1) atliekų kiekį, įskaitant, kai produktas naudojamas pakartotinai ar pailginamas jo&#8230; …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 27prevention — pakuočių atliekų prevencija statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Pakuotes ir pakuočių atliekas sudarančių medžiagų, taip pat pakuočių ir pakuočių atliekų, susidarančių gaminant, parduodant, kitaip platinant, naudojant ar šalinant&#8230; …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 28prevention — See corrosion prevention …

  Dictionary of automotive terms

 • 29prevention — The act of preventing. The means of preventing. (Civil law.) The right of a judge to take cognizance of an action over which he has concurrent jurisdiction with another judge. See writ of prevention …

  Ballentine's law dictionary

 • 30prevention — In medicine, action taken to decrease the chance of getting a disease or condition. For example, cancer prevention includes avoiding risk factors (such as smoking, obesity, lack of exercise, and radiation exposure) and increasing protective&#8230; …

  English dictionary of cancer terms